Araç değer kaybı | Araç değer kaybı davası, tazminatı

Araç Değer Kaybı

4 Ağustos 2016

Araç Değer Kaybı

Herhangi bir kaza sonucunda onarım yaptırılan araçların piyasa değerlerindeki düşüşe araç değer kaybı adı verilmektedir. Burada, Araç Değer Kaybı vakasının ortaya çıkmasındaki anahtar husus, kaza sonrasında araçta yapılacak herhangi bir onarımı kapsar. Dolayısıyla onarım işlemi düzgün bir şekilde veya küçük çaptı da olsa yapılmış olması durumda araçların ikinci el piyasa koşullarında belli bir maddi değer kaybı meydana gelir. Bir kaza sonrasında araçta kaza sebebiyle tümüyle veya belli bir bölge çapında boyama yaptırılması durumda Araç Değer Kaybı oluşmaz. Ancak aracın herhangi bir bölgesindeki parça değişikliği dahi olsa bu husus değer kaybı ile sonuçlanır. Böyle sonuçlanan bir durumda araç sahibi artık aracın kaza önceki değerini sunamaz. Piyasa koşullarında da bu değerin karşılığını bulamaz. Daha önce yaptırdığınız kasko kapsıma da değer kaybını karşılamaz. Sigorta şirketleri, sadece daha önce kasko kapsamına giren araçların onarım maliyetini düşer ve araçta meydana gelen Araç Değer Kaybı için bazı istisnai durumlar hariç bu şirketin herhangi bir yükümlülük alanına girmez.

Kasko ve Araç Değer Kaybı İlişkisi

Araç kazaları genellikle birden fazla aracın hasar gördüğü vakalarla sonuçlanır ve araç değer kaybı diğer şahıslar için de geçerlidir. Yani, meydana gelen kazada kusurlu olanların da araçlarında değer kaybı oluşabilir. Trafik sigortasının araç değer kaybını karşılayacağı şahıs, özellikle kazada kusuru bulunmayan ya da kusuru daha az olan şahıs olmaktadır. Zira sigorta şirketleri sadece tek bir şahsın araç değer kaybını karşılamaktadır.

Kasko ve kasko mevzuatı, genel itibariyle kaza sonrası araç onarımıyla meydana gelen Araç Değer Kaybı ilişkisinden tamamen sıyrılır ve şahıs, kasko sigortasını herhangi bir yükümlülük altına sokamaz. Fakat belli başlı sigorta şirketleri, kasko sigortasında araç değer kaybını da kapsam içerisinde almakta ve bu konuda şahıslara güvence vermektedir.

Araç Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır?

4 Ağustos 2016

Araç Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır?

Trafik kazası sonucu araçta meydana gelen hasarların tamirinden sonra araçta değer kaybı yaşanır. Bu değer kayıpları sonrasında onarım görmüş araçların piyasa koşullarında, önceki değerinden daha düşük bir düzeydeki fiyata göre sunulmak durumda kalınır. Trafik kazaları, araç sahibi herkesin karşılaşabileceği bir vaka olmasından dolayı, çoğu kişi daha önceden kasko yaptırıp onarım masraflarından kaçınırlar. Kasko firmaları, kapsam dâhilinde olan tüm onarım maliyetleri karşılarlar. Ancak, araç değer kaybı davası konusunda dikkat edilecek husus, araçlar sigortalı olsa bile meydana gelen değer kaybının bu kapsamda yer almıyor oluşu. Sigorta şirketleri bu durumdan tamamen soyutlanır. Bu durumda, kaza sonucunda araçta meydana gelen değer kaybını karşılamak için geriye sadece ikincil şahıslara araç değer kaybı davası açma seçeneği kalıyor. Yalnız tarafların aralarında bir müzakere sonucunda anlaşmaları, ortadaki değer kaybı davasını düşürmektedir.

Araç Değer Kaybının Hesaplanması

Araç değer kaybının hesaplanmasının ilk aşamasında belli unsurların tespiti yapılır. Bunlar, aracın kaza öncesi piyasa değer, yıpranma oranı, üretim yılı, araç kilometresi ve daha önce meydana gelmiş hasar ve tamirat, parça değişikliğinin kaydı şeklindedir. Bunun için ilgili mahkemeler bilirkişi incelemesi talep eder bu doğrultuda değer kaybı tespiti yapılır. Burada dikkat edilecek nokta, şahsın değer tespiti ve daha sonrasında dava açabilmesi için kazada kusursuz olması ve sorumluluğun karşı tarafta olmasıdır. Tabi araçta onarılan parçalar daha önce %100 sağlam ve orijinal parçalardan oluşmalıdır. Araçtaki çoğu parçada değer kaybı kapsamına girse de cam, stop lambaları, tampon, silecek, jant gibi değişim gerektiren parçalar bu kapsama girmez. Bu tespiti takriben araç değer kaybı davası açılabilir.

Araç Değer Kaybı Davası

Bu davayı açabileceğimiz tek kişi, kazaya sebebiyet veren şahıslardır ve araç değer kaybı davası hukuki dayanağı, Borçlar Kanunu 122. Maddesi gereğine göre düzenlenir. Aralarında bir uzlaşma gerçekleşmemesi durumunda, dava açılacak olan şahıs herhangi bir kusuru olmadığını delil dâhilinde ispatlamak durumdadır. Aksi takdirde kaybı ödemekle zorunda kalır. araç değer kaybı davası sürecinde karşı tarafa tespit edilen değer kaybının karşılanması talep edilebileceği gibi, onarım masrafı da talep edilebilir.

Araç değer kaybı davası için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir.

 • Tespit tutanağı
 • Ekspertsiz raporu
 • Servis raporu
 • Servis faturası
 • Sigorta poliçesi
 • Araçtaki hasarın yer aldığı fotoğraflar
 • Varsa, tanık listesi

Bu tür davada araç değer kaybı zamanaşımı toplamda 2 yıldır. Bu sürenin takribi kaza tarihi olarak belirlenir. Süreyi aşan olaylar veya davalar zaman aşımına uğrayarak yasal sürecin dışında kalır.

Araç Değer Kaybı

ARAÇ DEĞER KAYBI DAVASI ARŞİVİNE GÖZ ATIN

Hukuki açıdan yaşadığınız sorunlarınızı ve sorularınıza ön bilgilendirme amaçlı
yazdığımız geniş kapsamlı makale arşivimiz ile sizde araç değer kaybı konusuda bilgi edinin..

Tıklayın

Araç Değer Kaybı

4 Ağustos 2016

Araç Değer Kaybı

Herhangi bir kaza sonucunda onarım yaptırılan araçların piyasa değerlerindeki düşüşe araç değer kaybı adı verilmektedir. Burada, Araç Değer Kaybı vakasının ortaya çıkmasındaki anahtar husus, kaza sonrasında araçta yapılacak herhangi bir onarımı kapsar. Dolayısıyla onarım işlemi düzgün bir şekilde veya küçük çaptı da olsa yapılmış olması durumda araçların ikinci el piyasa koşullarında belli bir maddi değer kaybı meydana gelir. Bir kaza sonrasında araçta kaza sebebiyle tümüyle veya belli bir bölge çapında boyama yaptırılması durumda Araç Değer Kaybı oluşmaz. Ancak aracın herhangi bir bölgesindeki parça değişikliği dahi olsa bu husus değer kaybı ile sonuçlanır. Böyle sonuçlanan bir durumda araç sahibi artık aracın kaza önceki değerini sunamaz. Piyasa koşullarında da bu değerin karşılığını bulamaz. Daha önce yaptırdığınız kasko kapsıma da değer kaybını karşılamaz. Sigorta şirketleri, sadece daha önce kasko kapsamına giren araçların onarım maliyetini düşer ve araçta meydana gelen Araç Değer Kaybı için bazı istisnai durumlar hariç bu şirketin herhangi bir yükümlülük alanına girmez.

Kasko ve Araç Değer Kaybı İlişkisi

Araç kazaları genellikle birden fazla aracın hasar gördüğü vakalarla sonuçlanır ve araç değer kaybı diğer şahıslar için de geçerlidir. Yani, meydana gelen kazada kusurlu olanların da araçlarında değer kaybı oluşabilir. Trafik sigortasının araç değer kaybını karşılayacağı şahıs, özellikle kazada kusuru bulunmayan ya da kusuru daha az olan şahıs olmaktadır. Zira sigorta şirketleri sadece tek bir şahsın araç değer kaybını karşılamaktadır.

Kasko ve kasko mevzuatı, genel itibariyle kaza sonrası araç onarımıyla meydana gelen Araç Değer Kaybı ilişkisinden tamamen sıyrılır ve şahıs, kasko sigortasını herhangi bir yükümlülük altına sokamaz. Fakat belli başlı sigorta şirketleri, kasko sigortasında araç değer kaybını da kapsam içerisinde almakta ve bu konuda şahıslara güvence vermektedir.

Araç Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır?

4 Ağustos 2016

Araç Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır?

Trafik kazası sonucu araçta meydana gelen hasarların tamirinden sonra araçta değer kaybı yaşanır. Bu değer kayıpları sonrasında onarım görmüş araçların piyasa koşullarında, önceki değerinden daha düşük bir düzeydeki fiyata göre sunulmak durumda kalınır. Trafik kazaları, araç sahibi herkesin karşılaşabileceği bir vaka olmasından dolayı, çoğu kişi daha önceden kasko yaptırıp onarım masraflarından kaçınırlar. Kasko firmaları, kapsam dâhilinde olan tüm onarım maliyetleri karşılarlar. Ancak, araç değer kaybı davası konusunda dikkat edilecek husus, araçlar sigortalı olsa bile meydana gelen değer kaybının bu kapsamda yer almıyor oluşu. Sigorta şirketleri bu durumdan tamamen soyutlanır. Bu durumda, kaza sonucunda araçta meydana gelen değer kaybını karşılamak için geriye sadece ikincil şahıslara araç değer kaybı davası açma seçeneği kalıyor. Yalnız tarafların aralarında bir müzakere sonucunda anlaşmaları, ortadaki değer kaybı davasını düşürmektedir.

Araç Değer Kaybının Hesaplanması

Araç değer kaybının hesaplanmasının ilk aşamasında belli unsurların tespiti yapılır. Bunlar, aracın kaza öncesi piyasa değer, yıpranma oranı, üretim yılı, araç kilometresi ve daha önce meydana gelmiş hasar ve tamirat, parça değişikliğinin kaydı şeklindedir. Bunun için ilgili mahkemeler bilirkişi incelemesi talep eder bu doğrultuda değer kaybı tespiti yapılır. Burada dikkat edilecek nokta, şahsın değer tespiti ve daha sonrasında dava açabilmesi için kazada kusursuz olması ve sorumluluğun karşı tarafta olmasıdır. Tabi araçta onarılan parçalar daha önce %100 sağlam ve orijinal parçalardan oluşmalıdır. Araçtaki çoğu parçada değer kaybı kapsamına girse de cam, stop lambaları, tampon, silecek, jant gibi değişim gerektiren parçalar bu kapsama girmez. Bu tespiti takriben araç değer kaybı davası açılabilir.

Araç Değer Kaybı Davası

Bu davayı açabileceğimiz tek kişi, kazaya sebebiyet veren şahıslardır ve araç değer kaybı davası hukuki dayanağı, Borçlar Kanunu 122. Maddesi gereğine göre düzenlenir. Aralarında bir uzlaşma gerçekleşmemesi durumunda, dava açılacak olan şahıs herhangi bir kusuru olmadığını delil dâhilinde ispatlamak durumdadır. Aksi takdirde kaybı ödemekle zorunda kalır. araç değer kaybı davası sürecinde karşı tarafa tespit edilen değer kaybının karşılanması talep edilebileceği gibi, onarım masrafı da talep edilebilir.

Araç değer kaybı davası için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir.

 • Tespit tutanağı
 • Ekspertsiz raporu
 • Servis raporu
 • Servis faturası
 • Sigorta poliçesi
 • Araçtaki hasarın yer aldığı fotoğraflar
 • Varsa, tanık listesi

Bu tür davada araç değer kaybı zamanaşımı toplamda 2 yıldır. Bu sürenin takribi kaza tarihi olarak belirlenir. Süreyi aşan olaylar veya davalar zaman aşımına uğrayarak yasal sürecin dışında kalır.

Araç Değer Kaybı Açmak için Gerekenler

4 Ağustos 2016

Araç Değer Kaybı Açmak için Gerekenler

Araç değer kaybı davaları da hukukun diğer pek çok alanında olduğu gibi insan ihtiyaçlarının bir sonucu olarak gerekli hale gelmiştir. Maddi hasar alan araçlarda ortaya çıkan maddi yüklerle ilgili hakların kazanın tarafları arasında belirli hukuksal düzen üzerinden işlem görmesini sağlayan bu davalarda aracında maddi hasar meydana gelen kişi bu hasarın karşılanmasını karşı taraftan talep edebilmektedir. Araç değer kaybı hesabında araçta oluşan hasarın karşılığına denk gelen değer kaybı talep edilebileceği gibi bunun yanı sıra aracınız tamirde iken sizin tüm ulaşım giderlerinizle ilgili kayıpları da talep edebilirsiniz. Eğer bir kişi araç değer kaybı davası açmak istiyorsa öncelikle yapılması gereken şey aracın kaza sonrası durumuna ilişkin olarak bir sigorta şirketi tarafından görevlendirilmiş ruhsatlı bir sigorta ekspertizi aracılığı ile hasar tespitinin yapılmasıdır. Bu işlem sırasında aracın tüm ruhsat bilgileri ile birlikte kaza sonrası değişen bölümlerine ilişkin her türlü detay incelikli olarak belirtilmekte ve sonucun oluşturulmasında önemli rol oynamaktadır. Bu aşamada kişiler sigorta şirketlerine başvururken dikkatli olmaktadır. Bazı sigorta şirketleri veya buralarda çalışan ekspertizler araçların bazı parçaları ile ilgili değer kayıplarını görmezden gelmekte ve sizin talep edebileceğiniz kayıp miktarlarını da olumsuz olarak aşağıya çekmektedir. Davacı kişiler bu durumun daha sonra fark edilmesi halinde araç değer kaybı davası ile birlikte sigorta şirketine karşı tazminat talep ettiği davaları da açabilmektedir.

Araç değer kaybı davası açan kişiler hazırladıkları isim, adres ve dava konusu ile ilgili gerekli bilgilerin yer aldığı dilekçelerine ek olarak kazanın gerçekleştiği tarihe ilişkin kaza tespit tutanağına, ekspertiz raporuna, aracın tamir işleminin gerçekleştiği servis raporu ve faturasına, sigorta poliçesine, araçta meydana gelen hasarların açıkça görülebildiği fotoğraflara, kazaya tanıklık eden kişilerle ilgili bilgilere ve aracın durumu ile ilgili detaylara sahip olmalıdır. Zamanaşımı konusunda araç değer kaybı davası 2 yıllık bir süre tanımaktadır. 2 yıllık süre içindeki araç değer kayıplarına ilişkin tüm işlemler eksiksiz olarak yapılabilmektedir. Haklarınızın korunması için mutlaka güvenilir ve deneyimli avukatlık büroları ile birlikte çalışmalısınız.

Araç Değer Kaybı Davası Hangi Koşullarda Açılır?

4 Ağustos 2016

Araç Değer Kaybı Davası Hangi Koşullarda Açılır?

Meydana gelen bir kaza sonrasında iki taraflı olarak da olabilecek şekilde araçlarda ortaya çıkan hasarların ikinci el piyasasındaki ortalama değerlerine bakarak belirlenen maddi kayba araç değer kaybı adı verilmektedir. Kaza sırasında araç ne kadar büyüklükte bir hasar almış olursa olsun aracın onarım ve tamir işlemleri en iyi şekilde yapılmış olsa bile ortada araca ait değer kaybı bulunmaktadır. Davanın açılmasında en dikkat edilmesi gereken nokta ise aracın hasar alan bölgesinin daha önce hiçbir onarımdan geçmemesi ve tamir edilmemiş olması gerekmektedir. Örneğin, geçmişte şimdiki yapılandan başka bir kaza sonucunda aracın bir kısmında herhangi bir boyama, tamir işlemi gibi bir onarım yapılmışsa artık araç değer kaybı davası açıldığında aracın bu bölümü ile ilgili hesaplamalar devre dışı kalmaktadır. Fakat farklı sebeplerle yenilenmiş bir parça takılmış ve kazada bu parçanın hasar görmesi gibi bir durum söz konusu ise araç değer kaybı davalarında bu husus da dikkate alınmaktadır.

Araç değer kaybı tespitini bu konuda yetkili ve ruhsat sahibi sigorta eksperleri yapabilmektedir. Sigorta eksperleri aracın sahip olduğu özelliklere göre belirli bir kayıp hesaplaması yapmaktadır. Bunun için araçla ilgili olarak aracın aldığı hasar, kilometre, marka, model, üretim yılı ve pazar değeri gibi pek çok bilgiyi sigorta eksperi kayda almaktadır. Mahkemede araç değer kaybı davası sırasında gereken ekspertiz raporu sigorta eksperleri tarafından 1 iş günü içerisinde tamamlanarak gerekli noktalara iletilmektedir. Araç değer kayıp davaları ile ilgili zamanaşımı süresi 2 yıl olarak belirlenmiştir. Geçmişe yönelik olarak iki yıl süresince yapılmış kazalara ilişkin değer kaybı talebinde bulunulabilir. Eğer kişi araç değer kaybı davası açtığında elde bulunan sigorta ekspertiz raporu ile ilgili sorunlar bulunması halinde bazı haklara sahip olmaktadır. Bu haklar doğrultusunda kişiler ellerinde bulunan değer kaybı raporlarıyla hatalı ekspertiz raporu oluşturan sigorta şirketlerine karşı tazminat davası açabilme gibi haklara da sebep olabilmektedir. Bu yüzden araç değer kaybı davalarında kişilerin iyi bir sigorta şirketine işlem yaptırması en önemli konulardan biri olmaktadır.

Tüm Trafik Kazalarında Maddi ve Manevi Tazminat İmkanları

4 Ağustos 2016

Tüm Trafik Kazalarında Maddi ve Manevi Tazminat İmkanları

Gerek dikkatsiz sürücüler gerekse trafik koşullarının elverişsiz olması gibi nedenlerden dolayı her sene ülkemizde binlerce irili ufaklı trafik kazası meydana gelmekte ve bir çok insanı hem maddi hem de manevi olarak büyük zararla içerisine sokmaktadır. Bu nedenle trafik kazasında hatası olmayan kişilerin duruma göre trafik kazası tazminatı almaları mümkün olan bir işlem olmaktadır. Tamamen kazanın türüne ve istenmekte olan tazminatın türüne göre şekillenmekte olan bu işlemler şu şekilde olmaktadır. İlk olarak kaza türüne bağlı olarak ölümlü durumlarda kazazede yakınlarından dolayı doğmakta olan maddi zararları için açılmakta olan maddi ve manevi trafik kazası tazminatı adı altında ele alınmaktadır. Bu gibi durumlarda kazazedenin birinci derece yakınları yanı bakmakla yükümlü olduğu aile bireyler ve kazazedenin yardım ettiği kanıtlanabilmekte olan tüm kişiler yararlanabilmektelerdir. İkinci olarak ise yaralanmalı kazalar sonucunda oluşan tazminat hakkı olmaktadır. Kişinin uğradığı tüm maddi ve manevi zararlar aynı zamanda gelecekte kaz nedeni ile oluşacak olan tüm zararlar hesaplanarak bir tazminat bedelinin belirlendiği bu işlemde kazazede oldukça yüklü tazminatlar alabilmektedir. Trafik kazası tazminatları içerisinde son durum ise maddi hasarlı trafik kazası tazminatı işlemleri olmaktadır. Bu gibi durumlarda kazada hatası bulunmakta olan kişi genel olarak oluşan maddi hasarı ödemekte olduğu için pek mahkeme yoluna başvurulmamaktadır. Ancak bu yapılmaz ise veya kazazede tarafından manevi bir tazminatta talep edilmek istenilir ise yine tüm tazminat işlemleri için ilgili adli kurumlara başvurma hakkı bulunmaktadır.

Araç Değer Kaybı

ARAÇ DEĞER KAYBI DAVASI ARŞİVİNE GÖZ ATIN

Hukuki açıdan yaşadığınız sorunlarınızı ve sorularınıza ön bilgilendirme amaçlı
yazdığımız geniş kapsamlı makale arşivimiz ile sizde araç değer kaybı konusuda bilgi edinin..

Tıklayın

Araç Değer Kaybı

Araç Değer Kaybı

Herhangi bir kaza sonucunda onarım yaptırılan araçların piyasa değerlerindeki düşüşe araç değer kaybı adı verilmektedir. Burada, Araç Değer Kaybı vakasının ortaya çıkmasındaki anahtar husus, kaza sonrasında araçta yapılacak herhangi bir onarımı kapsar. Dolayısıyla onarım işlemi düzgün bir şekilde veya küçük çaptı da olsa yapılmış olması durumda araçların ikinci el piyasa koşullarında belli bir maddi değer kaybı meydana gelir. Bir kaza sonrasında araçta kaza sebebiyle tümüyle veya belli bir bölge çapında boyama yaptırılması durumda Araç Değer Kaybı oluşmaz. Ancak aracın herhangi bir bölgesindeki parça değişikliği dahi olsa bu husus değer kaybı ile sonuçlanır. Böyle sonuçlanan bir durumda araç sahibi artık aracın kaza önceki değerini sunamaz. Piyasa koşullarında da bu değerin karşılığını bulamaz. Daha önce yaptırdığınız kasko kapsıma da değer kaybını karşılamaz. Sigorta şirketleri, sadece daha önce kasko kapsamına giren araçların onarım maliyetini düşer ve araçta meydana gelen Araç Değer Kaybı için bazı istisnai durumlar hariç bu şirketin herhangi bir yükümlülük alanına girmez.

Kasko ve Araç Değer Kaybı İlişkisi

Araç kazaları genellikle birden fazla aracın hasar gördüğü vakalarla sonuçlanır ve araç değer kaybı diğer şahıslar için de geçerlidir. Yani, meydana gelen kazada kusurlu olanların da araçlarında değer kaybı oluşabilir. Trafik sigortasının araç değer kaybını karşılayacağı şahıs, özellikle kazada kusuru bulunmayan ya da kusuru daha az olan şahıs olmaktadır. Zira sigorta şirketleri sadece tek bir şahsın araç değer kaybını karşılamaktadır.

Kasko ve kasko mevzuatı, genel itibariyle kaza sonrası araç onarımıyla meydana gelen Araç Değer Kaybı ilişkisinden tamamen sıyrılır ve şahıs, kasko sigortasını herhangi bir yükümlülük altına sokamaz. Fakat belli başlı sigorta şirketleri, kasko sigortasında araç değer kaybını da kapsam içerisinde almakta ve bu konuda şahıslara güvence vermektedir.

Araç Değer Kaybı
 1. Araç Değer Kaybı Herhangi bir kaza sonucunda onarım yaptırılan araçların piyasa değerlerindeki düşüşe araç değer kaybı adı verilmektedir. Burada, Araç Değer Kaybı vakasının ortaya çıkmasındaki anahtar

  Devamı...!

Araç Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır?
 1. Araç Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır? Trafik kazası sonucu araçta meydana gelen hasarların tamirinden sonra araçta değer kaybı yaşanır. Bu değer kayıpları sonrasında onarım görmüş

  Devamı...!

Araç Değer Kaybı Açmak için Gerekenler
 1. Araç Değer Kaybı Açmak için Gerekenler Araç değer kaybı davaları da hukukun diğer pek çok alanında olduğu gibi insan ihtiyaçlarının bir sonucu olarak gerekli hale

  Devamı...!

Araç Değer Kaybı Davası Hangi Koşullarda Açılır?
 1. Araç Değer Kaybı Davası Hangi Koşullarda Açılır? Meydana gelen bir kaza sonrasında iki taraflı olarak da olabilecek şekilde araçlarda ortaya çıkan hasarların ikinci el piyasasındaki

  Devamı...!

Tüm Trafik Kazalarında Maddi ve Manevi Tazminat İmkanları
 1. Tüm Trafik Kazalarında Maddi ve Manevi Tazminat İmkanları Gerek dikkatsiz sürücüler gerekse trafik koşullarının elverişsiz olması gibi nedenlerden dolayı her sene ülkemizde binlerce irili ufaklı

  Devamı...!

İLETİŞİM FORMU

İletişim Formu

https://ilkayuyarkaba.av.tr | Avukat | İş Hukuku Avukatı | Anlaşmalı Boşanma | Tapu İptal Davası | Velayet | Tenkis Davası | Tanıma Tenfiz |